• img6new

Προηγούμενες Δράσεις

Το σχολείο μας κάθε χρόνο εμπλέκει τα παιδιά σε διάφορες δράσεις και προγράμματα τα οποία στοχεύουν όχι μόνο στην απόκτηση  των πυρηνικών γνώσεων από τα παιδιά, αλλά και στην καλλιέργεια στάσεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων που να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Σχολική χρονιά 2018 - 2019

Μάθηση και Επικοινωνία μέσω Κινητών Συσκευών, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

​Το σχολείο μας διαθέτει πλέον 25 κινητές ψηφιακές συσκευές (tablets) αλλά και αριθμό blu-bots, συσκευών που εισάγουν τα παιδιά στον προγραμματισμό. Για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και με απώτερο πάντοτε στόχο τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ξεκίνησε η συνεργασία της σχολικής μας μονάδας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο κατά τη σχολική χρονιά 2016-17. Ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο είχαν αναλάβει το έργο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της παροχής συνεχούς στήριξης σε θέματα που αφορούν τη μάθηση μέσω κινητών συσκευών.  Τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην όλη προσπάθεια.

 

Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕRASMUS+  KA1

​Το  σχολείο μας εγκρίθηκε εκ νέου να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας εκπαιδευτικών ERASMUS+  Βασική Δράση 1 (KA1) τη σχολική χρονιά 2018-19. Με απώτερο στόχο τη σφαιρική και πολύπλευρη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την Ενσωμάτωση και Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία  διδασκαλίας και μάθησης και πιο συγκεκριμένα των κινητών συσκευών, αριθμός εκπαιδευτικών θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε χώρες της Ευρώπης.  Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια 11 εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια  των προηγούμενων δύο χρόνων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δύο επισκέψεις μελέτης (study visits) σε ευρωπαϊκά σχολεία.

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+  KA2 : "The Living Book - Augmenting Reading For Life"

​​Το τριετές ευρωπαϊκό έργο "Τhe Living Book - Αugmenting Reading for Life", (http://thelivingbook.eu/)   στα πλαίσια του ΕRASMUS+  Βασική Δράση 2 (KA2)  διανύει φέτος την καταληκτική του χρονιά. Απώτερος στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός προγράμματος βελτίωσης της ικανότητας ανάγνωσης, για παιδιά ηλικίας από εννέα έως δέκαπέντε ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτό τον τομέα.

Η συνεργασία του σχολείου μας με τα άλλα σχολεία-εταίρους από τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και την Εσθονία θα ενισχυθεί φέτος με την ανταλλαγή επισκέψεων ομάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενtαχθούν για μια εβδομάδα στο πρόγραμμα του σχολείου που τους φιλοξενεί και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που θα έχουν σχεδιαστεί με βάση τη φιλοσοφία του The Living Book. Παράλληλα, θα γνωρίσουν από κοντά την κουλτούρα και τον πολιτισμό των χωρών. Οι ανταλλαγές επισκέψεων έχουν καθοριστεί ως ακολούθως: Ρουμανία (28/10-2/11/2018), Κύπρος (21-25/1/2019), Πορτογαλία (18-22/3/2019) και Εσθονία (αρχές Μαϊου, 2019). 

Το σχολείο μας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που συντονίζει το πρόγραμμα, προσέφερε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων ανοικτών προς τους εκπαιδευτικούς, με στόχο τη διάχυση της διδακτικής φιλοσοφίας του "Τhe Living Book"  και την ενθάρρυνση περισσότερων εκπαιδευτικών να την εφαρμόσουν στις δικές τους τάξεις ,ενσωματώνοντας και τη σύγχρονη τεχνολογία. Η όλη διδακτική δραστηριότητα, τόσο στην Κύπρο όσο και στις χώρες των οργανισμών-εταίρων, θα εμπλουτίζει τη διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος, "The Living Library",  (http://thelivinglibrary.eu/) στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτικοί του Ευρωπαϊκου χώρου.  Επιπρόσθετα, στόχος της φετινής χρονιάς είναι και η ενεργός εμπλοκή των γονεών στην όλη προσπάθεια, μέσω επιμόρφωσής τους και μετέπειτα δραστηριοποίησής τους.

 

Σχολική χρονιά 2016 - 2017

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, υλοποιούνται στο σχολείο μας μια πληθώρα δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και στην προσπάθειά μας για υλοποίηση του οράματος της σχολικής μας μονάδας για ένα χαρούμενο, ανοιχτό και δημοκρατικό σχολείο. Σε μια ενημερωτική συνάντηση που έγινε πρόσφατα με τους γονείς του σχολείου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του σχολείου, καθώς και οι τρόποι υλοποίησης των στόχων της σχολικής μονάδας:

1ος υπό έμφαση στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας των Αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων και, ιδιαίτερα, των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας.
Επαγγελματική μάθηση: Πρόγραμμα δημιουργικής χρήσης της τεχνολογίας στα Μαθηματικά
Πρόγραμμα Ρομποτικής
• Συμμετοχή του σχολείου μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα: Προγράμματα Erasmus, Πρόγραμμα eTwinning
Δράσεις του σχολείου μέσα στα πλαίσια της υλοποιήσης του οράματος του σχολείου για ένα χαρούμενο, ανθρώπινο, ανοιχτό, δημοκρατικό, αλλά και αποτελεσματικό σχολείο.

 

3ος υπό έμφαση στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού:              Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, στo πλαίσιo του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017».

 

 

2015 - 2016

 

 

2014 - 2015